WorkShope online: S kolekcijom

Integralni dio izložbe Davida Maljkovića ‘S kolekcijom’ čini i međunarodna radionica sa studentima umjetničkih akademija (Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka, WHW Akademija Zagreb) i obrazovnog programa iz područja grafičkog dizajna (Werkplaats Typografie Arnhem). Oni su tijekom priprema radova razmatrali kolekciju MMSU Rijeka kao skriptu, a digitalna im je muzejska baza podataka poslužila kao komunikacijski alat i podloga za dijalog sa zbirkom. Njihovi su prijevodi i pogledi utkani u dijalog s kolekcijom trebali postati i integralnim dijelom izložbe, 28.ožujka 2020.

S obzirom na aktualnu zdravstvenu planetarnu krizu, njihovi odgovori neće zadobiti punu materijalizaciju unutar MMSU Rijeka. Ipak, njihovi umjetnički koncepti adaptirani su za online formate gledanja, a ovdje vam ih redom predstavljamo!

Ivana Tkalčić


Katarina Kožul


Neža Knez

 


Bianca Hisse


María Luisa Sanín Peña


Petra Patafta


Ekatarina Muromtseva


Jolanta Nowaczyk


Kristina Čehulić

Kristina Čehulić


Vlad Brăteanu

 


Marina Rajšić


Elena Apostolovski


Ela Štefanac


Gaisha Madanova


Tin Dožić


Dante Buu