WorkShope online: Vlad Brăteanu (WHW Akademija)

28.3.–20.4.2020.

Katapultiranje pitanja nacionalizma i ksenofobije kroz umjetničku intervenciju u postavu izložbe s gumenom sportskom trakom? Umjetnički je to prijedlog u suradnji ‘S kolekcijom’ koji nam nudi rumunjski umjetnik, polaznik WHW Akademije, Vlad Brăteanu. Pogledajte kako je ova intervencija trebala izgledati u samom postavu izložbe Davida Maljkovića.

Predstavljamo Vlada Brăteanu i intervenciju ‘Sretan slet!’

 

Ovo je katapult, doslovno, katapult. Predložena intervencija u sklopu radionice ‘S kolekcijom’ uzela je za polazište skulpturu Dušana Džamonje ‘ALP – II’. Džamonja se smatra jednim od najutjecajnijih kipara tijekom socijalističke ere, a poznat je i po svojim spomenicima posvećenim partizanima i žrtvama fašizma.

Cilj ove intervencije hitan je i neophodan: preuzeti i širiti Džamonjin duh, u vremenu sve većeg nacionalizma i ksenofobije koji se poput virusa šire u društvu. Elastična ljubičasta gumena traka široka 30 cm i dugačka 15 metara, koju obično koriste sportaši kako bi povećali fleksibilnost tijela, iskorištena je ovdje u drugu svrhu. Traka je tako pričvršćena na dva siva stupa koja se nalaze u muzejskom prostoru. Gumena traka zajedno sa stupovima i Džamonjinom metalnom kuglom stvara katapult, koji je postavljen na policu kao dio site-specific intervencije Davida Maljkovića u MMSU. U nategnutoj gumenoj traci vidljiva je napetost koja sugerira ‘spremnost za polazak!’ umjetničkog djela. Ići i stići do novog odredišta izvan prostora institucije, sletjeti i širiti se.

 

Vlad Brăteanu

Vlad Brăteanu (1986., Rumunjska) magistrirao je fotografiju i pokretnu sliku te diplomirao grafiku u Bukureštu (National University of Arts). Filozofiju u kontekstu suvremene umjetnosti studirao je kod Catherine Malabou na Kraljevskom institutu za umjetnost u Stockholmu. Školovanje u području grafike čini osnovu za njegova teorijska i konceptualna razmatranja u kontekstu kojih fotografija funkcionira kao primarni medij, a nadograđuje se zvukom, nađenim predmetima  i videom kroz stalnu razigranu vizualnu semiotiku. Suosnivač je umjetničke inicijative i izložbenog projekta Template, koji je pokrenut u Bukureštu 2018. godine, a trenutno je sudionik WHW Akademije u Zagrebu.