Upravljanje

Upravno vijeće

Muzejom upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova (3 predstavnika osnivača – Grada Rijeke, 1 predstavnika Stručnog vijeća Muzeja i 1 predstavnika svih radnika zaposlenih u Muzeju). Mandat Upravnog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom njegova konstituiranja.

 

Upravno vijeće konstituirano je dana 20. studenoga 2018. godine u sljedećem sastavu:

1. Sabina Salamon (predstavnica svih radnika Muzeja, predsjednica Upravnog vijeća) – Odluka o imenovanju

2. Damir Šegota (predstavnik osnivača) – Odluka o imenovanju

3. Damir Stojnić (predstavnik osnivača) – Odluka o imenovanju

4. Volga Rena (predstavnica osnivača) – Odluka o imenovanju

5. Diana Zrilić (predstavnica Stručnog vijeća Muzeja) – Odluka o imenovanju

 

Stručno vijeće

Stručno vijeće je stručno tijelo Muzeja koje razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvoja Muzeja, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada te mjere za unapređenje djelatnosti Muzeja, bira jednog člana Muzejskog vijeća, a obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i općim aktima Muzeja.

Stručno vijeće čini ravnatelj Muzeja i stručno muzejsko osoblje sukladno Zakonu o muzejima.