Branka Benčić

Maja Roglić, tajnica

dr. sc. Eleonora Kontuš, voditeljica računovodstva

Nino Fiorovanti, savjetnik za pravne poslove

Ksenija Orelj, muzejska savjetnica

Zbirka skulptura, Zbirka plakata, Zbirka Božidar Rašica

Sabina Salamon, viša kustosica

Zbirka fotografije, Zbirka medijske umjetnosti, filma i videa

Anton Samaržija, viši muzejski tehničar

Vanja Pužar, muzejski tehničar

Diana Zrilić, viša dokumentaristica

Voditeljica Odjela dokumentacije

Dokumentacijski fondovi: izdavačka djelatnost, posebna događanja, hemeroteka, izložbe, fototeka.

Kora Girin, voditeljica rezidencijalnog programa

Ivana Golob Mihić, muzejski pedagog

mr. Duška Sekulić Ćiković, viša konzervatorica-restauratorica

Elena Brenko, domaćica