Uvjeti korištenja

Nalazite se na web stranicama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Krešimirova 26c, 51000 Rijeka, OIB: 88830908152 (u nastavku teksta: MMSU). Samim time što konzumirate sadržaj koji se nalazi na ovim stranicama kao i servise koji pripadaju ovoj domeni smatra se da kao korisnici u svakom trenutku znate i u potpunosti razumijete te prihvaćate ove Uvjete korištenja. Stoga molimo da pažljivo pročitate sljedeće obavijesti koje će Vam pružiti uvid u način korištenja naših web stranica.

MMSU se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je povezana s korištenjem ove web stranice, kao i za bilo koje radnje korisnika nastale uporabom ili zlouporabom njezina sadržaja te za eventualnu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži i poveznice na druge web stranice kreirane od strane trećih osoba, nad kojima MMSU nema nadzor, stoga otklanja bilo kakvu odgovornost za točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na web stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Molimo da provjerite njihova pravila privatnosti prije ostavljanja bilo kakvih osobnih podataka na tim stranicama.

MMSU zadržava pravo promjene izgleda i sadržaja svojih web stranica kao i svih servisa i podstranica koje su njezin sastavni dio, bez obveze prethodne najave i nije odgovoran za štete nastale tim promjenama.

Bilo kakve izmjene i dopune ovih Uvjeta korištenja neće biti važeće ako nisu objavljene od strane MMSU-a na ovim web stranicama. Svaka izmjena objavljena na ovaj način odmah postaje važeća, a svako daljnje korištenje ovih web stranica i ponuđenih web servisa podrazumijevat će Vaše prihvaćanje izmijenjenih odredbi.

 

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj na ovim web stranicama predstavlja intelektualno vlasništvo MMSU-a te se ne smije reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka MMSU-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu MMSU-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Sadržaj objavljen na našoj web stranici se može koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika (u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe), uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba, odnosno uz navođenje autora djela i poveznice na izvornu stranicu: www.mmsu.hr

Strogo je zabranjeno javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja s ovih stranica ili njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pisanog dopuštenja MMSU-a i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo.

Svako neovlašteno korištenje sadržaja ove web stranice smatra se kršenjem autorskih prava.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na našim stranicama, dužan je o tome obavijestiti MMSU koristeći e-mail adresu: mmsu-rijeka@ri.t-com.hr

 

Zaštita privatnosti

U cilju poštivanja privatnosti korisnika i posjetitelja naših web stranica, obvezujemo se zaštititi osobne podatke koji nam budu stavljeni na raspolaganje putem ove web stranice, imajući u vidu da je sigurnost Vaših osobnih podataka itekako važna. Molimo Vas da odvojite još malo vremena te pročitate sljedeći tekst kako biste saznali kako prikupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo Vaše osobne podatke.

Osobni podaci su oni podaci koji Vas mogu identificirati, kao što su ime i prezime, telefonski broj ili e-mail adresa (u nastavku teksta: osobni podaci). Ovim putem jamčimo Vam potpunu privatnost Vaših osobnih podataka koje se obvezujemo prikupljati i koristiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679) – General Data Protection Regulation (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018).

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

MMSU je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kako biste ga mogli kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica, pitanja ili pritužbi vezanih za naša pravila o zaštiti privatnosti ili pitanja o načinu na koji obrađujemo osobne podatke, i to na e-mail: nino.fiorovanti@mmsu.hr ili pisanim putem na našu adresu: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Krešimirova 26c, 51000 Rijeka.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju Vaše privole, zakonske obveze ili druge legitimne osnove. Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni za pojedinu svrhu obrade te se neće koristiti u druge svrhe ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske obveze ili ugovora, zatražit ćemo od Vas posebnu privolu.

Za početak, pregledavanje naše web stranice je anonimno, s obzirom da se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od obrazaca za određenu svrhu te time date privolu na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka u navedene svrhe.

Ispunjavanjem pristupne prijave za Newsletter, dopustit ćete nam primjerice korištenje osobnih podataka kao što su Vaše ime, prezime i e-mail adresa. Navedene podatke koristit ćemo isključivo za slanje obavijesti o našim aktivnostima i programima, naravno, uz Vašu suglasnost koju ćete nam ustupiti samom prijavom na Newsletter, odnosno ispisivanjem Vaše e-mail adrese u kućicu MMSU Newsletter – Prijavi se na naslovnici naše web stranice. Vašu e-mail adresu ustupit ćemo samo Mailchimpu, našem trenutnom pružatelju usluga Newslettera. Ako se odlučite da naš Newsletter više ne želite primati, moći ćete se s njega odjaviti u bilo kojem trenutku, jednostavnim klikom na link za odjavu na za to predviđenoj stranici, gumbu ili u podnožju (footeru) samog Newslettera.

U posebnim slučajevima, MMSU može prikupljati osobne podatke koji su potrebni radi prijava na javne pozive ili natječaje, sudjelovanja u programima i sl. Tom prilikom točno je određena svrha prikupljanja osobnih podataka koji se pritom ne mogu koristiti u druge svrhe. Ti podaci mogu uključivati Vaše ime, prezime, OIB, adresu, broj telefona, e-mail i dr.

 

Sigurnost osobnih podataka

MMSU prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

MMSU se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika, osim u slučajevima koji su propisani ovim pravilima (ustupanje korisničkog e-maila Mailchimpu, našem trenutnom pružatelju usluga Newslettera) te kada za to postoji zakonska osnova (primjerice zahtjev tijela državne vlasti).

MMSU ne odgovara za slučajnu pogrešku, pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših osobnih podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena u najkraćem mogućem roku.

 

Pohrana i rok čuvanja podataka

Rokovi čuvanja osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili Vašom suglasnošću za njihovo prikupljanje i obradu.

Vaše podatke čuvamo tijekom vremena koje je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih prikupljamo i obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja (trajanje projekta/programa i sl.) ili točno određena odredba zakonskog i/ili podzakonskog propisa koja nas obvezuje da pojedine podatke čuvamo točno određeno vrijeme.

Ponekad ćemo Vaše osobne podatke čuvati i nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, iako ih više ne koristimo, i to u slučajevima kada nas na to obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 

Prava korisnika

U svakom trenutku zajamčeno Vam je pravo na:

Ø  informacije o obradi Vaših osobnih podataka,

Ø  ograničenje obrade osobnih podataka,

Ø  povlačenje privole,

Ø  ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni,

Ø  brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe,

Ø  podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr, https://azop.hr/

Za bilo kakva pitanja u svezi ostvarivanja nekog od navedenih prava slobodno se obratite službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: tamara.medija@mmsu.hr ili pisanim putem na našu adresu: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Krešimirova 26c, 51000 Rijeka.

 

Promjene pravila zaštite privatnosti

Pravila zaštite privatnosti ažuriramo redovno te zadržavamo pravo promjene sadržaja istih ako smatramo da je to nužno.

O svim izmjenama i dopunama  ćemo Vas pravovremeno izvijestiti putem ove stranice tako što ćemo ažurirati podatak o datumu posljednje izmjene kao što je dolje prikazano.

Ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo Vas o tome izravno, putem e-maila.

________________________________________________________________

Pravila zaštite privatnosti su zadnji put izmijenjena 14. lipnja 2019. godine.

 

Preuzmi datoteke:

LOGO MMSU