Javna nabava

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20), Plan nabave Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i sve njegove promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u desnom kutu kliknite na izbornik „Planovi nabave“, u rubrici „Pregled objavljenih planova nabave“, u polje „Godina plana“ upišite traženu godinu, pod „Naručitelj“: „Muzej moderne i suvremene umjetnosti“ te „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili objavljeni Plan nabave Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2022. godinupreuzmi

Plan nabave za 2021. godinupreuzmi

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu – preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu – preuzmi

Plan nabave za 2020. godinu – preuzmi

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu – preuzmi

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu – preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2019 – preuzmi

Plan nabave za 2019. godinu – preuzmi

Odluka – Plan nabave za 2019. godinu – preuzmi

Odluka – izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu – preuzmi

Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu – preuzmi

Plan nabave za 2018. – preuzmi


Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016)

Muzej moderne i suvremene umjetnosti, kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

ZIDAR d.o.o., Janka Polić Kamova 85, Rijeka, OIB: 85272274160


Registar ugovora Muzeja moderne i suvremene umjetnosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
U desnom izborniku kliknete na „Registri ugovora“ i u rubrici Pregled objavljenih registara ugovora u polje tražilice pod Naručitelj upišite: „Muzej moderne i suvremene umjetnosti“ te kliknite na polje „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili Registar ugovora Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.