MMSU sudjeluje u projektu KULTURA SVIMA

MMSU je kao suradnik uključen u projekt Kultura svima udruge Filmaktiv koji potiče inkluziju u kulturi i razvija svijest o važnosti postojanja inkluzivnih kulturnih praksi, a namijenjen je mladima, osobama koje rade s mladima te radnicima i radnicama u kulturi. Predstavljanje projekta održat će se u četvrtak 13. listopada u Dječjoj kući.

11. 10. 2022