07.08.2023

Odluka o poništenju natječaja za voditelja računovodstva

Broj: 324/23-02/02-13

Rijeka, 25. svibanj 2023.

 

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, ravnateljica Branka Benčić donosi sljedeću

 

O D L U K U    O       P O N I Š T E N J U

Natječaja za voditelja računovodstva broj: 324/23-02/02 objavljenog na stranicama www.hzz.hr dana 17.4.2023. s rokom za podnošenje prijava do 28.4.2023. iz razloga što nije preostao niti jedan kandidat za izbor.

MMSU ponovno će raspisati natječaj za isto radno mjesto.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama MMSU-a.

 

Obrazloženje
Na natječaj zaprimljene su 3 prijave od čega samo je jedna osoba udovoljavala uvjetima iz natječaja te je pozvana na testiranje. Obzirom da na provedenom testiranju od ukupno 50 bodova ostvarila je ukupno 18 bodova, a što iznosi manje od 50% to se donijela Odluka kao u izreci.

 

Ravnateljica
Branka Benčić