Novomedijska umjetnost, film i video

Voditeljica zbirke: Sabina Salamon, viša kustosica

Zbirka uglavnom okuplja autore hrvatske videoprodukcije od njezinih početaka iz vremena novih umjetničkih praksi 70-ih do danas, prateći razvoj od analognog do digitalno manipuliranog videa, od društvu okrenutoga do autoreferencijalnog promišljanja. Videoinstalacija pokazuje poveznice s drugim umjetničkim vrstama – fotografijom i skulpturom, upućujući na prirodni milje pokretne slike i podrijetlo njezine pokretljivosti, prirodnog stanja tvari tijekom života. Istraživanja u području zvuka Zbirka uglavnom sadrži u obliku audio-videoinstalacija, što pokazuje da su radovi tipično muzejsko-galerijskog formata, osim iznimke pionirskog internetskog projekta koji otpor muzealizaciji pokazuje naslanjajući se na vremenost, procesualnost, mnogostrukost i dislociranost.