Grafika

Voditeljica zbirke: Nataša Šuković, kustosica

Zbirka se prikuplja otkupima i darovima grafičkih listova, mapa i knjiga. S početka 20. st. ističu se listovi doajena hrvatske grafike Mencija Clementa Crnčića i Tomislava Krizmana, listovi iz razdoblja simbolizma i hrvatske Moderne, međuratnog doba, konstruktivizma te listovi grupe Zemlja. Nakon 50-ih godina 20. stoljeća slijedi umnožavanje jednostavnijim tehnikama u obliku nakladničkih mapa hrvatskih autora. Grafika iz sredine 20. stoljeća zastupljena je Zagrebačkom školom serigrafije, geometrijskom apstrakcijom, mobilnom grafikom i generativnim vizualnim eksperimentima. Od suvremenih pristupa značajne su dvije struje hrvatske grafike: crna riječka grafička škola i zagrebačka bijela grafika, te grafike koje nastaju u isprepletanju s digitalnim i drugim tehnikama umnožavanja.