rezultati za tag: Lara Badurina (2 rezultata)

Lara Badurina – Hommage Danu Flavinu

Izložba Lare Badurine vraća nas umjetnom svjetlu kao generatoru promjenjivih prostornih iskustava.

06. 04. 2018