25.05.2022

Održana radionica “o Njima i Predmetima” s umjetnicom Larom Badurinom

U radionici “o Njima i Predmetima” ciljano koncipiranoj i namijenjenoj suradnji umjetnice i polaznika treće životne dobi, Lara Badurina je u prostoru postava izložbe Riječi za gledanje tijekom petaka i  subote, 20. i  21.5.svibnja,  s polaznicima diskutirala, obrađivala i konceptualizirala izbor značenjski njima dragih predmeta iz svakidašnje upotrebe kao i predmeta donesenih s dalekih putovanja.

Objektivno sagledavanje premeta polazilo je iz likovnih aspekta forme i boje, od dizajnerskog u pogledu stvarne namjene do uloge predmeta koju ostvaruju svojom funkcijom, ritualnom uporabom ili sjećanjem na događaj koji se dogodio davno prije u životu polaznica.

U oblikovnom procesu, umještavanjem predmeta u prostor izložbe, osvijestilo se procese stvaranja i prikazivanja. Predmeti su time bili prenamijenjeni u scenske elemente, gdje su polaznice nastupile u ulozi  kreatora te nanovo oblikovale, a ponegdje i podcrtale sadržaje izloženih djela.Tagovi