Wikimedia MeetUp Art+Feminism

6.2.2024. u 13h

Na dan zatvaranja riječkog izdanja izložbe “Vidljive” održat će se u MMSU Rijeka i na Zoom platformi radionica Wikimedia MeetUP Art+Feminism.

U sklopu popratnog programa izložbe “Vidljive” u MMSU Rijeka održat će se Wikimedia MeetUp s temom A+F (Art + Feminism). Riječki susret ujedno je i prva u nizu Wikimedijinih javnih aktivnosti koje će se odviti izvan Zagreba i MSU.

Susret u MMSU Rijeka i na Zoom platformi krenut će u 13 sati, kada novi će novi entuzijasti dobiti uvod u izložbu “Vidljive” te Wiki rad, a od 14 nastavlja se rad i s iskusnijim polaznicama i polaznicima i može potrajati sve do 17 sati.

Prijave za online sudjelovanje:
GLAM@mi2.hr

Zoom link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86894618835%3Ffbclid%3DIwAR0Ml51_Qq9BwRiFQibZrfs28F6oYiPcKlqTKlEXk-46RrKm-rxMaVRMrJI&h=AT3uAuIz9_eoiLtCOZLhEmTI5LiecGkgn6QyUv1fMm9JomlyXQKKf38K_TN1xJwmSXvKKNdteo_TFSXNLcEn7_C7DsGClIDWDJavwD42nHbE57diojfEmDthZUzQx3HjJu8

Radimo u/s umjetničkim institucijama/organizacijama/grupama u Hrvatskoj s fokusom na umjetnost i kulturu, a koja je dio feminističkog, queer, dekolonijalnog i drugog progresivnog Wikimedijinog rada. Aktivnosti se odvijaju u sklopu velike ‘enciklopedijske’ izložbe “Vidljive” u velikoj nacionalnoj interinstitucionalnoj suradnji. MMSU u Rijeci, pojedinci_ke i organizacije po prvi put eksperimentiraju sa ovim formatom i kontekstom.

Facilitator će biti Wikimedijalac u rezidenciji MSU.a i A+F suradnik Željko Blaće. Sudionice⋮i će uključivati lokalne student(ic)e, amater(k)e, radnic⋮ke i članic⋮ove dviju lokalnih Wikimedijskih inicijativa HrW i GLAM, uz podršku regionalnog Wikimedia CEE Huba i međunarodne Art+Feminism kampanje.

Nije potrebno posebno predznanje, već entuzijazam ili bar radoznalost za ovaj početak izvođenja praktičnih suradnji koje se mogu raditi u budućnosti od strane muzeja, wikimedijalki⋮aca, profesionalki⋮aca i entuzijast(kinj)a zajedno u međusobnom učenju oko medija, tehnologije i uređivanja i publiciranja sadržaja. Ako ste u prilici ponijeti svoj laptop sa sobom toplo preporučamo zbog efikasnosti rada.

O hrvatskim Wikimedijskim inicijativama:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:HrW_inicijativa
https://hr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
Uz podršku:
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Hub
https://hr.wikipedia.org/wiki/Art+Feminism