Rječina u fokusu istraživačke rezidencije Luane Lojić

2.2.2023. u 18h

U četvrtak, 2. veljače 2023. u 18 sati, Luana Lojić održat će u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti izvedbeno predavanje.

 

Izvedbeno predavanje Luane Lojić nadovezuje se na istraživački boravak u rezidenciji Kamov tijekom kojeg umjetnica istražuje veze Rječine i grada, rijeku kao prirodni resurs i njenu (ne)prisutnost u životu stanovnika Rijeke. Umjetnica informacije i dojmove o Rječini prikuplja za vrijeme terenskih posjeta, istraživanjem povijesti zahvata na koritu i izvoru rijeke, u razgovoru s aktivistima građanske inicijative „Spasimo Ričinu“.

Lojić u predavanju spaja pripovijedanje o Rječini s projekcijom vizualnih materijala. Fokusira se na različite uloge i percepcije Rječine: s jedne strane na njena geomorfološka obilježja, a s druge strane na načine kojima ta obilježja bivaju izmijenjena i energetski manipulirana od strane čovjeka (primjerice preusmjeravanje korita, izgradnja brane ili akumulacijskog jezera).

Primijetivši kako se njena pažnja tijekom istraživanja drugačije usmjerava s obzirom na jezik koji koristi ili ovisno o atmosferi mjesta koje posjećuje, metodologiju „vođene pažnje“ odlučuje prevesti u svoj rad i primijeniti u predavanju.

Iz izjave umjetnice:
Istraživanje pod nazivom “amalgami (Ostale)” polazi od izvora vode u Hrvatskoj. Ovom prilikom, u sklopu rezidencijalnog programa Kamov, upoznajem Rječinu, njeno korito, tlo, kamenje, pijesak, johe, Zvir, suhozid, beton, povijest i priče koje priča ljudima koji su joj bliski. Energetski manipulirana, od 1915. kao vodoopskrba grada Rijeke, a od 1968. kao Hidroelektrana Rijeka, primjećujem kako se Rječina iz slatkovodne tekućice pretvara u hidroenergent. Neobičan osjećaj distance između Rječine i grada orijentiranog moru želim ispitati kroz etimologiju riječi voda, glagol voditi i pridjev vodljiva. Ako pokušam opisati taj doživljaj kroz jezik  dolazim do riječi: šetnica, resurs. Rad razvija metodologiju p(l)utanja informacije u materiji, istražujem i mjerim odnose između geosfere i homosfere, stavljam u odnos organske i brojčane vrijednosti koristeći toplinu, mobitel, zemlju, i vodu.

Luana Lojić rođena je 1991. u Puli. Diplomirala je 2016. godine na Odsjeku za nove medije, Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu. Članica je umjetničkog kolektiva Ljubavnice, fokusiranog na intedisciplinarno spajanje znanosti i umjetnosti, te neformalnog kolektiva M28. Bavi se primijenjenom kozmofilijom i internet nomadstvom. Od poezije za kamenje do živih instalacija, videa, filma, voice overa i live arta koji tematiziraju odnos čovjeka sa sustavima, percepcijama i materijalnostima koje ga okružuju, u svom radu nastoji shvatiti prirodne procese izvan i unutar pojma osjetila. Unutar kolektiva i kontinuiranim suradnjama sa znanstvenicima i stručnjacima istražuje mogućnosti ispreplitanja poetika, nastoji progovarati o hibridnim medijskim solucijama.

Foto: Sara Salamon