‘Prepoznavanje odsustva’: Javni poziv za privremene umjetničke projekte u javnom prostoru

14.6.–25.8.2019., Memorijalni centar Lipa pamti

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka (Memorijalni centar Lipa pamti) raspisao je Javni poziv za privremene umjetničke projekte u javnom prostoru pod nazivom ‘Prepoznavanje odsustva’, koji se provodi u partnerstvu s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti i Rijekom 2020, kao dio programskog pravca Doba moći u sklopu programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Kako je Memorijalni centar Lipa pamti posvećen komemoriranju stradanja koje se u Lipi desilo 30. travnja 1944. kada su nacisti i fašisti ubili 269 mještana, uglavnom žene, djecu i starce te čitavo mjesto spalili, pored razvijanja kulture sjećanja na nacionalnom i internacionalnom nivou, Centar je usmjeren ka komuniciranju antiratne poruke te širenju univerzalnog apela savjesti.

Nužan preduvjet svega spomenutog jest spoznavanje razmjera gubitka te promišljanje sljedećih pitanja: Kako iscrtati obrise praznine koja je stradanjem uslijedila? Kako odsustvo stradalih Lipljana učiniti dijelom našeg postojanja danas? Kako pojmiti nepojmljivo te prikazati ono što se ne može prikazati?

Navedenim temama bavit će se umjetnički program “Prepoznavanje odsustva” unutar programskog pravca Doba moći u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Odgovore na postavljena pitanja pokušat ćemo pronaći u okviru 2. serije umjetničkih intervencija u javnom prostoru Lipe – unutar same topografije rata.

Pozivaju se prijedlozi koji će u promišljanju nasilja i stradanja ići u smjeru izbjegavanja njihova doslovnog prikaza. Polazeći od pretpostavke kako širenjem granica umjetnosti širimo i granice spoznaje, prednost će se davati prijedlozima koji afirmiraju eksperimentalne i intermedijske umjetničke prakse.

Ujedno, pozivaju se prijedlozi koji će istražiti doseg društvenog utjecaja s kojim suvremena umjetnička praksa danas raspolaže – posebice u odnosu na razumijevanje teško pojmljivih kategorija (traume, stradanja, genocid) te u odnosu na osvještavanje i zagovaranje poželjnih obrazaca ponašanja.

Postizanje društvenog učinka može se ostvariti i direktnim pristupom, kroz umjetničke projekte bazirane na socijalnoj inkluziji (community art) i suradnji s lokalnom zajednicom. Na koncu, pozivaju se prijedlozi koji će doprinijeti osvještavanju simboličkog potencijala Lipe u suvremenim procesima gradnje mira.

Prijave će razmatrati četveročlani žiri: Nemanja Cvijanović, umjetnik i koordinator programa u projektu Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture; Ksenija Orelj, kustosica Muzeja moderne i suvremene umjentosti iz Rijeke; Biserka Dumbović-Bilušić, pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci; Vana Gović, kustosica Memorijalnog centra Lipa pamti

 

Rok za prijavu

Poziv je otvoren do 25. kolovoza 2019.

Obavijest o prihvaćenim prijedlozima bit će objavljena do sredine rujna 2019. na web stranicama Memorijalnog centra Lipa pamti, dok će primljeni sudionici biti osobno kontaktirani putem e-maila.

Vrijeme izvedbe i predstavljanja projekata bit će u periodu od 1. do 15. listopada 2019.

 

Mjesto izvođenja programa

Mjesto izvođenja projekata su javni prostori u Lipi. Lipa je manje mjesto sa stotinjak stanovnika, smješteno 27 kilometara u zaleđu grada Rijeke, na samoj granici Hrvatske sa Slovenijom. Tijekom Drugog svjetskog rata mjesto je bilo poprištem nacifašističkog zločina protiv čovječnosti pa je danas zaštićeno kao kulturno dobro u kategoriji memorijalnih mjesta. Slijedom navedenog, predloženi umjetnički projekti moraju biti privremeni, reverzibilni (uklonjivi) te neinvazivni prema javnom prostoru u koji interveniraju.

 

Napomene za predlagatelje

1. Predlagati se mogu samo novi, dosad nerealizirani, radovi.

2. Na natječaj se može prijaviti samo jedan rad.

3. Prijave se šalju e-mailom na adresu lipapamti@ppmhp.hr s naznakom “Natječaj Recognizing the Absence”. Osoba za kontakt je Vana Gović, vana@ppmhp.hr, +385(0)51732239

4. Prijave bez tražene dokumentacije žiri neće razmatrati smatrajući ih nepotpunima.

5. Odabrani predlagatelji dužni su u naznačenom periodu osobno doći u Lipu u svrhu produkcije i predstavljanja projekta.

6. Honorar po projektu iznosi 5.000,00 kn bruto (neovisno je li u pitanju umjetnički kolektiv ili individualni umjetnik). Maksimalni iznos za produkciju pojedinog projekta iznosi 5.000,00 kn bruto.

7. Organizator osigurava smještaj u Lipi.

8. Organizator nije u mogućnosti snositi putne troškove autora/autorica.

 

Prijava treba sadržavati

1. Ispunjenu prijavnicu. Preuzmite prijavnicu

2. Životopis

3. Opis koji će žiriju omogućiti uvid u predložen rad putem primjerene dokumentacije (skica, fotografija, video zapis ili dr.)

4. Tehnički opis izvedbe s predviđenom lokacijom i trajanjem (način postavljanja i skidanja rada te popis potrebne opreme)

5. Troškovnik za realizaciju projekta

Preuzmite detaljnu dokumentaciju 

Dokumentacija sadržava opširniji uvid u povijesne okolnosti stradanja 30. travnja 1944. te vizualni materijal koji će upoznati prijavitelje s izgledom mjesta danas.

 

Umjetnički radovi realizirani kroz prošlogodišnji javni poziv

Program se financira sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije, Općine Matulji te Grada Rijeke.