Nicolaj Dudek – Ostatak

21.11.–3.12.2017., Mali salon

U Malom salonu predstavit će se njemački umjetnik Nicolaj Dudek izložbom Ostatak, s radovima čije je stvaranje započelo za vrijeme njegova boravka u Rijeci u okviru Rezidencijalnog programa Kamov u listopadu 2016. godine. Radovi prikazani na izložbi nastali su brisanjem tiskarske tinte pomoću lavandinog ulja sa stranica časopisa na kojima su prikazane idealizirane ljudske figure. Svojim intervencijama koristeći olovku, flomaster, uljne boje i ostatke tiskarske tinte stvara transformirane prikaze ljudskih figura otvarajući pitanja o materijalizaciji ljudskih života, iskorištavanju njihovih tijela i ljudima kao uporabnim predmetima.