KAO KRIJESNICE

20.12.2015.–9.1.2016., Mali salon

Sudjeluju:

Maria Jose Arjona (Columbija), Francesca Capasso (Italija), Jota Castro (Peru), Nemanja Cvijanović (Hrvatska), Oppy De Bernardo (Švicarska), Regina Josè Galindo (Guatemala), Fokus Grupa (Hrvatska), Devrim Kadirbeyoglu (Turska), Domenico Antonio Mancini (Italija), MaraM (Italija), Salvatore Manzi (Italija), Maria Evelia Marmolejo (Columbija), Rosy Rox (Italija), Pier Paolo Patti (Italija), Ciro Vitale (Italija), Mary Zygouri (Grčka).

 

Kontekst Zajedničarenja zasnovan je na međunarodnoj kultrunoj suradnji ideološki, kulturno-politički i strukovno  kompatibilnih inicijativa kao što su Samoupravna interesna zajednica i Di.St.Urb (Okrug za studije i urbane odnose) koji se od 2012 godine bave javnim umjetničkim urbanim inicijativama, kulturnom i politikom korištenja javnih prostora te političkim aktivizmom u Provinciji Grada Salerna u Italiji.

Projekt-izložba KAO KRIJESNICE. POLITIKA OPSTANKA talijanske kustosice i aktivistice Raffaelle Barbato inspiriran je esejom G. Didija Hubermana (francuskog filozofa i povjesničara umjetnosti, teoretičara “Dijalektike pogleda”), naslovljenim “Kao krijesnice. Politika opstanka“.

Krenuvši od “čitanja” i analize određenih razmišljanja Piera Paola Pasolinija (talijanskog pisaca, redatelja, i pjesnika), kroz metaforu krijesnice, Huberman analizira fenomen “kulturnog genocida” u doba sve veće suvremene kulturne krize. Prema Hubermanu, govoriti o krijesnicama ekvivalentno je diskursu o memorijama i kulturno-povijesnim vrijednostima koje se nasilno nalaze u procesu nestanka ili su već izgubljene kroz procese globalizacije. Krijesnice su najočiglčedniji primjer vrsti koje zbog promjena u ekološkom sustavu nestaju, baš kao i mnoga kulturološka istraživanja i mnoge velike općeljudske vrijednosti, zbog galopirajuće globalizacije neo-kapitalističkog sustava. U tom kontekstu Huberman nam govori o čovjeku-krijesnici, riječima-krijesnicama, znanju-krijesnici; o prigušenom ali začudno još uvijek rezistentnom svjetlu kojim se ovaj projekt bavi kroz izložbu koja je nastala kao produkt zajedničkog rada kustosice i pozvanih umjetnika.

Predstavljeni umjetnički projekti kritičke su refleksije o temeljnim problemima suvremenog svijeta, poput povreda ljudskih prava, imigracije, neprocesuiranih ubojstava žena, rasizma, socijalnih, ekonomskih i vjerskih netrpeljivosti, neizvjesne egzistencije – koristeći se različitim vizualnim jezicima. Ovaj višezvučni dijalog uspostavljaju umjetnici koji dolaze iz nekoliko geo-socijalnih i geopolitičkih stvarnosti, gotovo iz cijelog svijeta.

Jedna od značajnih karakteristika projekta, putujuća je dimenzija izložbe – koja će biti predstavljena na nekoliko lokacija različitih društveno-političkih interesa kroz sljedeće dvije godine, prilikom čega će se projekt dodatno razvijati ovisno o kontekstima kroz partnersku suradnju.

 

 

Pokrovitelj: Grad Rijeka OGU za Kulturu
Podrška: Muzej MADRE Napulj
Sponzori: BAD muzej (bunker umjetnosti Zavod) Di.St.Urb; Tekla srl.
Posebna zahvala na suradnji: Prometeo Gallery by Ida Pisani, Milano; Lia Rumma Gallery, Napulj / Milano; E23 Gallery Massimiliano Cafaggi, Napulj.

 

Radno vrijeme Malog salona
od 22.12.2015. – 10. 1. 2016.

Utorak – petak:
Od 11 – 16 sati

Dane, 24. 12. i 31.12.
od 11 – 14 sati

 

******************************

The collective art exhibition “Like fireflies” derives from an exchange of critical views and thoughts about incipient contemporary emergencies. As an ideal place of cultural debate, the project originates from the cooperation between Raffaella Barbato (art curator) and the Siz Gallery (Croatian independent  space of investigation). The project was approved by Croatian Ministry of Culture and MMSU- Museum of Contemporary and Modern Art of Rijeka (nominated as 2016 European City of Culture).

“Like fireflies” is an artistic project inspired by a G. Didi Huberman’s essay (French philosopher and art historian, theorist of the “Dialectic of Sight”).

Starting from a reinterpretation of Pier Paolo Pasolini’s considerations, Huberman analyzes the cultural crisis using the metaphor of the fireflies: talking about the fireflies it’s like talking about memories and cultural historical values which are being lost because of the globalization’s effects on the man. Due to the ecologic system alteration, fireflies are going to disappear like cultural research and big values are disappearing due to the neo capitalistic system. That’s why Huberman talks about fireflies-man, fireflies-words and fireflies- knowledge, a dimly but still resistant light.

The artistic project is a critical reflection about incipient contemporary emergencies such as human rights, undocumented immigration, femicide, ratial, social, economical and religious intolerances, precarious existences –  through the use of different visual languages.

This polyphonic dialogue is made of artists coming from several geo-social and geo-political realities from all over the world.

They are:
Maria Jose Arjona (Colombia), Francesca Capasso (Italy), Jota Castro (Perù), Nemanja Cvijanović (Croatia), Oppy De Bernardo (Switzerland), Regina Josè Galindo (Guatemala), Fokus Grupa (Croatia), Devrim Kadirbeyoglu (Turkey), Domenico Antonio Mancini (Italy), MaraM (Italy), Salvatore Manzi (Italy), Maria Evelia Marmolejo (Colombia), Rosy Rox (Italy), Pier Paolo Patti (Italy), Ciro Vitale (Italy), Mary Zygouri (Greece).

One of the features of the project is the travelling-oriented dimension of the exhibition: from time to time different locations of peculiar socio-political interest will be chosen, where to develop the next exhibition stages and workshops of the project.
Advocacy: Matronato, MADRE Museum of Napoli
Sponsorship: BAD Museum  (Bunker Art Division) Di.St.Urb; TEKLA srl.
Special thanks to the collaboration: Prometeo Gallery by Ida Pisani, Milan; Lia Rumma Gallery, Neaples/Milan; E23 Gallery by Massimiliano Cafaggi, Neaples.

 

 

Galerija SIZ u MMSU
Zajedničarenje 2015
SIZ-DISTURB-MMSU

 

Kustosica: Rafaella Barbato