Iva Gobić i Dražen Vitolović – Naturalije

30.10.–21.11.2012., Mali Salon

Naslov Naturalije je dvoznačan; podrazumijeva prirodne stvari i potrebe, ali i preparirane ili konzervirane predmete iz prirode, a oba se značenja propituju i prepliću kroz izložbu.

Povezivanje graničnih situacija koje susrećemo na izložbi, prisutno je i u biografijama umjetnika – budući Iva Gobić i Dražen Vitolović žive i rade na relaciji između Rijeke i manjih mjesta u Istri, gotovo kao svakodnevni migranti. Njihovi radovi povezani su s životnim okolnostima, a ‘nomadske’ karakteristike uočavaju se u osjetljivosti na prostor i vanjske faktore, osjećaju za prolaznost i promjenjivost, sposobnosti prilagođavanja te izvrtanja danih ograničenja. Unutar skučenih uvjeta i slabašnih poticaja na umjetničkoj sceni, privremeni atelje iznalaze na otvorenom prostoru iz kojega proizlazi većina radova.

Radovi nas upućuju na različita stanja rubnosti, između umjetnosti i svakodnevice, artefakata i prirodnih fenomena, korisnih sustava ili pak onih koje bismo označili kao trivijalne. Usredotočeni na periferne zone naše pažnje, remete uvriježeni reprezentacijski okvir, sustave sakupljanja, imenovanja i svrstavanja vrijednosti. Pritom se oboje umjetnika često koriste metodama prisvajanja, izmještanja i recikliranja. Zajedničke poveznice nastaju propitivanjem (ne)uvjerljivosti u razlikovanju između ‘prirodnog’ i ‘umjetnog’, usmjeravanju pozornosti na elastičnu i uglavnom obmanjujuću upotrebu tih termina u različitim kontekstima, budući baratanje terminima ‘prirode’ i ‘prirodnog’ u postindustrijsko vrijeme neizbježno izaziva dozu sumnjičavosti. Istodobno aktivira pitanja koliko su slike prirode u našem društvu naivne ili proturječne, romantične, ekološki angažirane, politizirane, manipulirane… Upravo takav stav čini bitna mjesta izložbe, u kojima se prirodno promatra kao neodvojivo od ljudskog djelovanja, kao proizvod socijalne i kulturne konstrukcije. Poputnina neposrednosti, autentičnosti, sublimnosti, koja je dugo vremena pratila poimanje i izvođenje prirode pokazuje se prijepornom, a aktualna politika održivosti suočava se s dinamikom iskorištavanja, pri čemu jedno nužno ne isključuje drugo.Trebam spomenuti da umjetnici pritom ne moraliziraju. Iako izazivanje imaginacije za sobom povlači i pitanje dokle smo stigli sa svojim željama za stapanjem s prirodom i poniranjima u stanja harmonije, umjetnici se ne priklanjaju određenom uvjerenju, već ljudskoj moći samoobmane pristupaju s dozom zabave i humora, propuštajući različite stavove.

Iva Gobić rođena je u Rijeci 1973. Diplomirala je Likovnu kulturu (Odsjek grafike) na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1997. Poslijediplomski studij iz restauracije (knjižnij uveza) pri Akademiji likovnih umjetnosti  i oblikovanja u Ljubljani završava 2011. Od 2004. radi kao voditeljica Odjela za konzervaciju i restauraciju papira i knjiga pri Državnom arhivu u Rijeci. Od 2008. do 2010. predaje kolegij Knjige-objekti pri katedri za Grafiku na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inozemstvu sudjeluje od 1997. Članica je HDLU-a Rijeke i Istre.

Iva Gobić, Između redaka, 2012.

Iva Gobić, Portrait of the sea, 2012.

 

 

 

 

 

 

Dražen Vitolović rođen je u Rijeci, gdje je diplomirao Likovnu kulturu pri Pedagoškom fakultetu. Magistrirao je iz kolegija skulpture na Akademiji likovnih umjetnosti  i oblikovanja u Ljubljani. Sudjelovao je na više projekta, grupnih i samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je HZSU-a i HDLU-a Rijeke i Istre.

Dražen Vitolović, Waste Management, 2012.

Dražen Vitlolović, Modularna Konstrukcija, 2012.

Izložbu prati izdanje dvojezičnog kataloga. Realizirana je sredstvima Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.

 

Iva Gobić: O umjetničkim knjigama i knjigama objektima, ponedjeljak 5. studenoga 2012.

Dražen Vitolović: Modularnost u skulpturi, ponedjeljak 19. studenoga 2012. u 18h