07.08.2023

Odluka o odabiru kandidata

Broj: 324/23-02/03 – 15

Rijeka, 15. lipanj 2023.

 

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, ravnateljica Branka Benčić donosi sljedeću

 

O D L U K A   
O      O D A B I R U     K  A N D  I D A T A
Dr.sc. Eleonore Kontuš, dipl.oec.

 

Za radno mjesto: voditelj računovodstva, Natječaj broj: 324/23-02/03 objavljenog na stranicama www.hzz.hr dana 26.5.2023. s rokom za podnošenje prijava do 9.6.2023. i uz objavu na Radio Rijeci.

 

Obrazloženje
Na natječaj zaprimljene su 3 prijave od čega su dvije osobe stekle status kandidata jer su udovoljavale uvjetima natječaja, ali je samo jedan kandidat pozvan na testiranje iz razloga što u dokumentaciji drugog kandidata nije postojao niti jedan kontakt.

Na provedenom testiranju ostvareno je više od 50% bodova te je donesena Odluka kao u izreci.

Ravnateljica
Branka Benčić