08.12.2023

Odluka o odabiru kandidata

Broj: 324/23-02/05-20

Rijeka,  8. prosinca 2023.

 

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. stavka 3. Pravilnika o radu, ravnateljica donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

I.

Nakon javno objavljenog natječaja, pregleda zaprimljenih prijava kandidata za radno mjesto savjetnik/ica za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme izabran je Nino Fiorovanti, dipl.iur.

II.

S izabranim kandidatom sklopiti će se Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme od godinu dana, uz probni rad od šest mjeseci.

III.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja.

Ravnateljica

Branka Benčić