12.02.2020

Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća – 14. veljače 2020. godine s početkom u 14,00 sati

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

 

O b a v i j e s t

 

 

da će se u petak 14. veljače 2020. godine s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održati 13. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

 

D n e v n i   r e d

 

1.     Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća

2.     Ovlaštenje za sklapanje ugovora o nabavi usluge tiska u 2020. godini

3.     Ovlaštenje za sklapanje ugovora o darovanju umjetničkog djela autorice Sandre Vitaljić za Zbriku    fotografija

4.     Razno

 

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.

Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 14. veljače 2020. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr