12.02.2020

Radionica: Prakse izvrdavanja i kretivnog (zvučnog) zabušavanja

Radionica sa suradnicima i korisnicima projekta Kultura dopolavora – jučer, danas, sutra

Radionice zpočinju grupnim razgovorima o odnosu radnog i slobodnog vremena, o odnosu između radne norme i odmora, pauze od rada, o neformalnim načinima odmora tijekom radnog dana i anegdotama o druženju na radnim i neradnim mjestima. Kako se strukturira i „odrađuje“ rad, a kako se „uživa“ u slobodnom vremenu? Ima li sredine? Odnos između profesionalnosti i amaterizma. Odnosi na poslu i u slobodno vrijeme. Koji zvukovi obilježavaju sjećanje na minuli rad? Zvukovi strojeva, ljudi, ambijenata… Možemo li ih rekonstruirati, „odsvirati“ priručnim sredstvima?

Radionice za seniore osmišljene su kao kolektivno umjetničko istraživanje koje će rezultirati različitim audio-vizualnim radovima u kojima se kombiniraju fikcijski i dokumentarni materijali, razgovori o svakodnevnici, o radu i neradu. Zvuku i slici pristupa se kao društveno-povijesnom konstruktu kojem i sami pridonosimo.

Sudionici će steći tehničke osnove potrebne za samostalno baratanje opremom za bilježenje zvuka (razlika uho-mikrofon, tehnike slušanja, bilježenja zvuka i uvid u osnove montaže audio-vizualnog materijala).

Tehničke osnove omogućit će nam daljnje zajedničko istraživanje prostora različitim umjetničkim alatima iz domene umjetnosti zvuka (sound art-a) kao što su zvučne šetnje (soundwalk) i mapiranje zvuka. Od iskustva slušanja, preko mapiranja zvukova svakodnevice i rekonstrukcije nekadašnjeg radnog mjesta, pa do pisanja i vokalne izvedbe ritmiziranih fragmenata autobiografije.

Voditelj radionice: Bojan Mucko

Ponedjeljak, 17. i utorak, 18. veljače 2020. u MMSU

Foto: Spherical compression (longitudinal) waves by Thierry Dugnolle, dostupna pod licencom CC0 1.0 Universal