21.07.2021

Obavijest o održavanju 24. sjednice Upravnog vijeća

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

O b a v i j e s t

da će se u petak 23. srpnja 2021. godine s početkom u 11,00 sati održati 24. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 

1.            Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća

2.            Izvješće MMSU-a za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2021. godine

3.            Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

4.            Programski i financijski plan za 2022. godinu

5.            Razno

 

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici može prisustvovati najviše jedna zainteresirana osoba koja se treba prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 22. srpnja 2021. godine do 16,00 sati na e-mail:

snjezana.sincic@mmsu.hr