13.08.2021

Klub mladih Rijeka (1995. – 1999.)

Klub Mladih Rijeka naziv je za neformalnu skupinu generacijski srodnih umjetnika, koja je djelovala u Rijeci u periodu od veljače 1995., pa sve do kraja devedesetih godina. Okosnicu grupe činili su umjetnici Melita Sorola Staničić (1964.), Jasna Šikanja (1964.), Lara Badurina (1968.), Predrag Todorović (1952.), Damir Šegota (1960.) i Damir Božić Pišta (1966.). Nazivali su se još i Grupa mladih, te su formirali Udrugu riječkih artista (URA). Estetskim senzibilitetom i proširivanjem medija vizualne umjetnosti, uvođenjem umjetničkih akcija u specifičnoj formi dijaloga s publikom, multimedijalne umjetnosti i aktivističkim djelovanjem, umjetnici grupe doprinijeli su širenju interdisciplinarnosti na lokalnoj umjetničkoj sceni.

Arhivska dokumentacija o djelovanju Kluba mladih Rijeka dostupna je u arhivu i hemeroteci Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, nekadašnje Moderne galerije Rijeka. Referentne izvore čine fanzin kojeg su izdavali članovi grupe, hemerotečna građa prikupljena iz dnevnih novina, izvješća Moderne galerije Rijeka, te stručna građa, nadopunjena razgovorima s članovima Kluba mladih. Ključan uvid u recepciju i djelovanja grupe pružaju tekstovi likovne kritičarke Nataše Lah (u arhivi Stipanov i Šegota), objavljivani u Novom listu, te kataloška građa i tekstovi koje je pisao Branko Cerovac, kustos Moderne galerije Rijeka.

Dostupna građa evidentira izlaganja u neformalnim prostorima u Rijeci. Najčešće su izlagali na stubišnom prostoru Moderne galerije Rijeka, čineći prostor Moderne galerije Rijeka tijekom druge polovine devedesetih izrazito frekventnom lokacijom, napose za mlađu, alternativniju i širu publiku. Tadašnji ravnatelj institucije Berislav Valušek, u suradnji s mladim riječkim umjetnicima, inicirao je ideju korištenja prostora na način slobodne forme.

Među prvim aktivnostima grupe bila je samostalna izložba Predraga Todorovića naslovljena Pričaju Istok i Zapad, i postavljena na stubištu drugog kata Moderne galerije. Događanje se sastojalo od izložbenog dijela, eksponata instalacije čija je poligonalna i kružna forma označavala Todorovićevo bavljenje suodnosom vizualnosti i taktilnosti, kretnje i statičnosti, i okruglog stola na temu figurativne umjetnosti. Oblik djelovanja zasnovan na izložbi i umjetničkoj akciji koncipiranoj u formi dijaloga s publikom postao je glavno obilježje svih ostalih događanja u organizaciji skupine.[1]

Melita Sorola Staničić izvela je pred ulazom u Modernu galeriju Rijeka, 17. svibnja 1995., umjetničku akciju Dijalog s autorom. Izložila je instalaciju na temu forme i simetričnih odnosa u umjetnosti, dok se interaktivni dio sastojao od komunikacije s publikom o statusu kulture i umjetnosti u društvu.[2] Na samostalnoj izložbi pod nazivom Sanjarim, dakle postojim grafičarka Jasna Šikanja je u prostoru stepeništa iste institucije izložila instalaciju od dvadeset metara dugih tankih niti laksa, naslovljenu Slap, koja je bila završni segment njezinog grafičkog ciklusa Antimateria. Riječ je ciklusu koji nastaje iz performansa u kojem je Šikanja šetala po otoku Cresu bez prisustva publike, a označio je autoričin interes prema proširivanju medija grafike.[3]

Akcija obilježavanja Dana planeta Zemlje, održana 1995. na lokacijama Parka Vladimira Nazora i u pothodniku na Piramidi, označila je skupno djelovanje i realizaciju kolektivnih radova članova Kluba i suradnika. Lara Badurina, Jasna Šikanja, Anamarija Orel i Paola Korošec izvele su u umjetničku akciju 4 slike. Uz izložene instalacije na temu četiri elementa prirode,[4] bio je priređen happening na temu suodnosa čovjeka i prirode u kojem su akteri i publika, glasovnom artikulacijom i zvukovima bubnjeva, simulirali obred plemenskih zajednica. Kolektivan rad izveli su i studenti Odjela za psihologiju i Likovnog odjela Pedagoškog fakulteta, Tomislav Ćurković, David Maljković, Damir Stojnić, Ivan Šarar i drugi.

Iako su se okupili s ciljem poticanja produkcije suvremene umjetnosti, i napose radi ostvarivanja boljih profesionalnih uvjeta za svoj rad i djelovanje, umjetnici grupe pridonijeli su dinamičnosti i razvoju riječke umjetničke scene, te otvorili put za djelovanje nadolazećih autora.

[1] Šegota, Nataša, Instalacija Predraga Todorovića u Modernoj galeriji i inauguriranje akcije dijaloga: Rezonancija dijaloga među krugovima, Novi list, 19. 4. 1995.
[2] V. S., Razgovor sa slikaricom Melitom Sorola-Staničić, Novi list, 17. 5. 1995.
[3] Stipanov, Nataša, U povodu akcije – programa autorice Jasne Šikanja u Modernoj galeriji Rijeka: Način života kao umjetnost, Novi list, 11. 1. 1996., str. 29
[4] Šegota, Nataša, Zbunjeni okusom realnog vremena, Novi list, 4. 5. 1995., str. 27

 

 

Izvori:

A colloquio con gli artisti: Studi di asimmetria di Melita Sorola, nepotpisano, La Voce del Popolo, 19. 5. 1995.

Alla Galleria moderna: Cascata in monstra, nepotpisano, La Voce del Popolo, 20. 12. 1995.

Arti figurative: Nuovi spazi per le mostre, nepotpisano, La Voce del Popolo, 14. 4. 1995.

Cerovac, Branko; Valušek, Berislav, Suvremeni riječki umjetnici – Dio nove hrvatske umjetnosti, katalog izložbe, 15. 2. – 28. 2. 1995., Mali salon, Rijeka, 1995., str. 44. – 46

Cerovac, Branko, Made in Ri – nova likovna situacija, 1998.

Happening promosso da Lara Badurina: Arte come ecologia, Creazioni ispirate ai quattro elementi, nepotpisano, La Voce del Popolo, 4. 5. 1995.

Salamon, Sabina; Stipanov, Nataša; Cerovac, Branko, Fanzin Kluba mladih Rijeka – Dan planeta Zemlje: Akcija 4 slike, Ur.: J. Šikanja, L. Badurina, M. Sorola-Staničić, P. Todorović, D. Šegota, D. Božić, Klub Moderne galerije, 1996.

Stipanov, Nataša, U povodu akcije – programa autorice Jasne Šikanja u Modernoj galeriji Rijeka: Način života kao umjetnost, Novi list, 11. 1. 1996., str. 29

Šegota, Nataša, Akcija razgovor s autorom: Melita Sorola Staničić: Slika i dijalog, Glas Istre, 25. 5. 1996.

Šegota, Nataša, Instalacija Predraga Todorovića u Modernoj galeriji i inauguriranje akcije dijaloga: Rezonancija dijaloga među krugovima, Novi list, 19. 4. 1995.

Šegota, Nataša, Zbunjeni okusom realnog vremena, Novi list, 4. 5. 1995., 27.

V. S., Razgovor sa slikaricom Melitom Sorola-Staničić, Novi list, 17. 5. 1995.

 

Izvještaji, arhiv Muzeja moderne i suvremene umjetnosti:

Izvještaj iz arhiva, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Izložbe u organizaciji i postavu MGR: Izlozi grada, Korzo 16, 1995.

Izvještaj iz arhiva, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Organizacija i postavi MGR, 1996.

 

Arhivski materijal u sklopu kolegija Suvremena umjetnost uredili su Lucija Kapčić i Sebastijan Ribarić, studenti I. godine diplomskog studija Povijesti umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, u akademskoj godini 2020/2021.

 

Tekstovi u kategoriji Na drugi pogled nastali su istraživanjem arhive i hemeroteke MMSU-a, o riječkoj sceni devedesetih godina, iz pera studenata diplomskog studija Povijesti umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.