rezultati za tag: Thomas A. Østbye (1 rezultat)

Thomas A. Østbye – Imagining Reality

Zanima me stvarnost, beskonačno kompleksna stvarnost. Ja sam dio te kompleksnosti, koristim različite alatke i pristupe da uđem u nivoe stvarnosti. Nije uvijek lako znati na kojem se nivou nalazim i po kojem nivou kopam, a uvijek postoji još, dublje, više za otkrivanje. Kad mi se čini da imam cjelovitu sliku, znam da sam u krivu. A kad je nešto toliko jednostavno da je shvatljivo, a istovremeno je previše kompleksno da bih to u potpunosti dosegnuo, znam da sam na dobrom putu.

28. 02. 2018