rezultati za tag: Predrag Todorović (3 rezultata)

Predrag Todorović – Polje – Matrica

Izložbom Polje-Matrica Todorović očituje izuzetnu sposobnost da – kovitlacem impulzivnih gesta, hitrim i žustrim potezima – organizira veliku all over površinu slikanog polja i postigne visok stupanj vizualne aktivizacije.

28. 02. 2018

Unutarnje uho, izložba iz zbirki MMSU

Za ulazak u 2012. godinu MMSU si je dao u zadatak publici predstaviti nevidljive radove nagužvane u čuvaonicama.

21. 02. 2018