rezultati za tag: Marijana Vukić Pende (1 rezultat)

Marijana Vukić Pende – T.U.P.

U svom umjetničkom radu od 2006. godine do danas Marijana Vukić Pende bavi se posljednjom dubrovačkom tvornicom T.U.P. (Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda).

17. 03. 2018