Marijana Vukić Pende – T.U.P.

11.9.–28.9.2014., MMSU

U svom umjetničkom radu od 2006. godine do danas Marijana Vukić Pende bavi se posljednjom dubrovačkom tvornicom T.U.P. (Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda).

Na izložbi koja je prvotno postavljena u Kući Bukovac u Cavtatu, a koju riječka publika ima priliku vidjeti u MMSU, predstavljen je presjek dugogodišnjeg istraživačkog procesa u čijem su središtu pitanja o radu, vrijednosti rada i vrijednosti materijala od kojeg radnici stvaraju u kontekstu teškoća kroz koje prolazi tvornica u razdoblju poratne tranzicije i borbe za opstanak proizvodnje.

Izložene skulpture i video radovi nastali za vrijeme svakodnevnog boravaka umjetnice u pogonu tvornice T.U.P.  kroz reciklažu tvorničkog materijala i pretvaranjem istog u skulpture i objekte, ali i korištenjem, ali ne i iskorištavanjem, svih tvorničkih potencijala, uz posebnu podršku radnika koji su podijelili svoja iskustva s umjetnicom što je zabilježeno i u video radu koji donosi priču jednog od starijih radnika tvornice i pomogli svojim radom u nastajanju ovih djela. Narativ video rada postaje tako priča o sudbini tvornice i radnika koji su svoju egzistenciju vezali za nju i pomaže nam tako da shvatimo kontekst i razloge zbog kojih je nastao ovaj rad.

Umjetnica koristi odbačeni materijal koji se zbog greške ne koristi u proizvodnji ili preuzima već gotove, dotrajale, predmete koristeći klasičnu ready made metodu ili pak od predmeta koji se više ne koriste kreira nove objekte i skulpture. U svim radovima posebnu ulogu ima svjetlo ili odsustvo svjetla koje kroz vrijeme i različite poglede mijenja površinu i izgled skulpture.
Izložba je odraz same tvornice i svakog njenog dijela: vremena za koje nismo sigurni da je prošlo, prostora za kojeg nismo sigurni da je stvaran, proizvodnje za koju nismo sigurni da postoji, slike propadanja, a zapravo pulsirajućeg življenja i nove nade.

Umjetnica: Marijana Vukić Pende