rezultati za tag: Ana Pečar (1 rezultat)

Spajalica #4 – serija umjetničkih intervencija u javnom prostoru

Spajalica # 4 – serija umjetničkih intervencija u javnom prostoru

10 – 18 sati  – video projekcija Oštrije nego ikad slovenske umjetnice Ane Pečar / savjetnik na projektu: Jani Košnik, RiHub (ex Bernardi, Ivana Grohovca 1)

Projekt sugerira putanju čovječanstva koja nije sadržana u ideji kontinuiranog progresa, već u beskonačnom povratku osnovnoj bazi – prirodi. Video prati Rječinu od njezine razgradnje u dva kanala i kanaliziranja za industrijsku upotrebu, kako bi je tek nekoliko koraka dalje od centra grada razotkrio kao subjekt velike mitološke snage i ljepote. U skrivenom klancu Rječine međuigra elemenata stvara zapanjujuće krajolike – svjetlo, voda, vjetar i razna stvorenja sudjeluju u iracionalnoj drami, potkopavajući logiku ljudskog utjecaja na okoliš.

21 – 23 sata – koncert Pehlin Kings, Tunel bar

28. 03. 2018