Tobogan

27.6.–8.7.2018., Razne lokacije

Tobogan

aktivne ferije za djecu

Jurimo niz drugi Tobogan! Dva tjedna kulture, edukacijskih interaktivnih programa i zabave.

Ideja je festivala Tobogan da ljetni praznici u gradu postanu nešto sasvim drugačije od užarenog asfalta i dosadnog praznog grada.

Tobogan radimo s djecom, ne samo za njih.

PROGRAM