Tihomir Milovac – Atelier za neprilagođene

16.5.2008. u 19h, Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Kao jedno od popratnih programa izložbe Formalno – angažirano, Izbor iz zbirke MMSU povodom 60. obljetnice osnutka, održat će se predavanje Tihomira Milovca, višeg kustosa zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti, zamjenika ravnatelja muzeja.

 

Što karakterizira hrvatsku umjetnost druge polovice dvadesetog stoljeća? Koji su društveni i politički fenomeni odredili njene tokove? Fenomeni modernosti i suvremenosti? Manifestna, formalna ili angažirana umjetnost? Neoavangarde, grupe i kolektivi druge polovice prošlog stoljeća: Exat 51, protokonceptualizam Gorgone, Nove tendencije, Nova umjetnička praksa, video, Grupa šestorice autora…, neokonceptualizam devedesetih, Weekend Art?

Zatim, kako se stvarao umjetnički sustav u socijalističkom državnom aparatu i jednopartijskom političkom okruženju… Ideolozi identiteta i njihovi kritičari. Prostor javnosti.

Ovo su samo neka od mogućih pregleda naše suvremene umjetničke prakse druge polovice prošlog stoljeća, odnosno prijelaza u novo tisućljeće, pri čemu su izbjegnute one formalne ili stilske analize kako ih je definirala već prilično istrošena normativna povijest umjetnosti. Navedene primjere opisuje jasna linija angažiranosti koju je ta umjetnost nosila i nosi u sebi. Radi se o umjetnosti koja se pozivala na iskustva društvenih stvarnosti, koja se kritički odnosila spram njih i koja je propitivala status umjetnosti u društvenom i kulturnom kontekstu te prostoru javnosti uopće. Očekivano, ovakve strategije proizvodile su posve nove oblikovne vrijednosti umjetnički djela, a posredno i nove teorijske aparate za njihovu analizu i kategorizaciju.

Predavanje će biti popraćeno prezentacijom CD-ROM-a Exat 51 & New Tendencies, programom koji je nagrađen od strane AVICOM-a, Međunarodnog vijeća za audiovizualne medije, novu sliku i zvučne tehnologije 2002. godine.

Predavač: Tihomir Milovac, viši kustos Muzeja suvremene umjetnosti