Predstavljanje edukativne igre Upute za gledanje

18.5.2018. u 18h, MMSU

Igra Upute za gledanje osmišljena je na način da za svaki rad u dijelu izložbe gdje se igra odvija postoje tri točke tj. svojevrsna traga koja posjetitelja usmjeravaju prema radu, odnosno daju mu informacije o radu koje nisu vidljive. Te informacije mogu biti tehničke prirode (trajanje rada, mjesto, vrijeme, gdje i kada se rad reproducira, vrsta medija…) One mogu biti zanimljivosti o samome radu ili pak asocijacije koje služe kao interpretativni poticaji.

Ideja je da te predložene riječi zaintrigiraju posjetitelja odnosno budu poticaj za daljnje proučavanje rada, za daljnju vlastitu interpretaciju rada, za otkrivanje onoga što možda nikada ne bi sami otkrili o radu.