Solo i grupna koreografija u izvedbi Plesnog ansambla Osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica

18.5.2018. u 19h, MMSU

Plesni ansambl Osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica osnovan je 2009. godine. Ansambl, čija je utemeljiteljica i voditeljica Kate Foley, dovodi mlade plesače u direktan kontakt s publikom kroz ciklus izvanškolskih interdisciplinarnih umjetničko- edukacijskih projekata u suradnji s lokalnim partnerima.

 

Ovakvi projekti donose učenicima bogato iskustvo u profesionalnoj umjetničkoj suradnji, a kombinirajući kreativan rad sa građanskim angažmanom, omogućuje im da kao građani-umjetnici budu i dionici u javnom životu svoga grada.

Ansambl je u partnerstvu sa MMSU-om sudjelovao u nizu interdisciplinarnih radionica i nastupa koji uključuju učenike-plesače kao sudionike u izložbama umjetnika koji se bave vizualnom umjetnošću.

Na Dan muzeja 2018. njihova koreografska istraživanja bit će prezentirana kroz prostor izložbe u dijalogu s izloženim radovima, od 19 do 20 sat.

Plesačice i koreografije:

1. Anika Cetina, solo, «Šlušanje» (2018) , 2000’ Tijelo u nevolio

2. Eva Šustar, solo  «Gorgona» (2018), Glazba: Dubravko Detoni, 50’ Praktično i razreno tijelo

3. Tia Dizdarević, «Solo improvizacija», 60’ Razgrađeno tijelo

4. Renata Mavrić, «Solo improvizacija», 70′  Tijelo u prvom licu

5. Anika Cetina, Tia Dizdarević,  Renata Mavrić, Eva Šustar,  «Grupna improvizacija», 90′ Proširano tijelo