Pedagogije de/kontaminacije

23.5.–28.5.2014., Mali Salon

Izložba je rezultat intermedijalnih istraživanja izvedenih u okviru nastave iz predmeta Teorija prostora i oblikovanja na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Performativnom reinscenacijom pronađenog arhiva Opće narodne obrane i Društvene samozaštite (ONO i DSZ) u jednoj devastiranoj baroknoj građevini u Osijeku, radovi 9 studenata tematiziraju paranoidne scenarije hladnoga rata, aktivirajući heterogeni prostor dokumentarnog traga i fikcionalno-alegorijskih spojeva. Radovi izvedeni u mediju fotografije, performancea, videa, kolaža i grafike poigravaju se relacijom između originala i kopije, citata i autentičnog dokumenta te fluktuiraju u zonama likovnog i kazališnog izraza. Demonstrirajući kako se relacionalno i performativno razumijevanje prostora ne može shvatiti oslanjajući se isključivo na teoriju, izložbom se aktiviraju eksperimentalni pedagogijski modeli, utemeljeni u umjetničkom istraživanju kao konkretizaciji teorijskih promišljanja.

Autori: Dorotea Cvijanović, Mia Štark, Ivan Bogović, Karlo Arnold, Andrea Knezović, Ana Uzelac, Viktorija Križanović, David Tadić, Jasmin Mišković
Kustos izložbe: Andrej Mirčev