Međunarodna konferencija – 90e: Ožiljci

15.5.–16.5.2020., Muzej grada Rijeke

Cilj konferencije je potaknuti interes za daljnja istraživanja umjetnosti 1990-ih, kao i širi dijalog između istraživača koji se bave različitim aspektima umjetnosti i društva Srednje i Istočne Europe tog desetljeća.

Neposredno nakon otvorenja izložbe 90e: Ožiljci, MMSU će biti domaćin međunarodne konferencije čiji je cilj potaknuti interes za daljnja istraživanja umjetnosti 1990-ih, kao i širi dijalog između istraživača koji se bave različitim aspektima umjetnosti i društva Srednje i Istočne Europe tog desetljeća. Otvorena za znanstvenike, samostalne istraživače, kustose i teoretičare, ova će konferencija potaknuti nove refleksije i kontekstualizacije tog turbulentnog razdoblja. Konferencija će dotaknuti teme poput međuodnosa nacionalnih, internacionalnih i transnacionalnih društvenih i kulturalnih prostora u novonastalim državama, nove historiografije umjetnosti Srednje i Istočne Europe te nove organizacijske i komunikacijske modele kulturnog sektora, nastale 1990-ih. Uz propitivanje dodirnih točaka umjetnosti i političkog aktivizma, konferencija će također uključiti i kritičko čitanje opsežnih izložbi posvećenih umjetničkim praksama Srednje i Istočne Europe, a organiziranih tijekom 1990-ih, te refleksiju o kontinuitetima i inovacijama u kustoskim praksama i konceptima toga razdoblja.

Organizator: Institut za suvremenu umjetnost (Zagreb)
Suorganizator: Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Programski pravac: Doba moći