Kultura dopolavora – jučer, danas, sutra

1.8.2018.–30.11.2019.

Projekt polazi od toga da je Rijeka radnički grad. U zlatnom dobu industrijske proizvodnje u Rijeci, puno pažnje se posvećivalo obrazovanju radnika u sklopu tvorničkih kompleksa, a tvornice su se brinule o socijalnom i kulturnom napretku svojih radnika. Organizirale su se čitaonice, filmske sekcije, izložbe i predstave, izdavale su se tvorničke novine i dr. Zajedničko organizirano slobodno vrijeme u nekadašnjim riječkim tvornicama i brodogradilištima popularno je zvano dopolavoro. Obnavljanjem nekadašnjeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u njega useljava Muzej moderne i suvremene umjetnosti – nositelj ovog projekta. Time se u Rijeci formira novi kulturni centar koji će okupljati bivše radnike zatvorenih riječkih tvornica i brodogradilišta (osobe 54+), koje su do devedesetih godina prošloga stoljeća te prostore nazivali svojima. U tom će kompleksu u suradnji s ostalim kulturno-umjetničkim institucijama i udrugama u gradu Rijeci napokon početi stvarati sadržaji koje će sukreirati upravo bivši radnici i radnice. Drugim riječima, međugeneracijskim dijalogom kulturnih radnika i ciljne skupine (54+) kreirat će se oblici organiziranog slobodnog vremena po uzoru na nekadašnji dopolavoro.

S obzirom na navedene potencijale i iskustvo rada s publikom 54+, Muzej moderne i suvremene umjetnosti je u suradnji s partnerima Kreativni kolektiv Kombinat i Centar tehničke kulture Rijeka, prijavio projekt Kultura dopolavora – jučer, danas, sutra na javni poziv Nacionalne zaklade za dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura 54+ u sklopu Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje” Operatvnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. Projekt je izabran za financiranje, a provodit će se u razdoblju od 01. kolovoza 2018. do 01. prosinca 2019.

Kultura dopolavora – jučer, danas, sutra je participativan projekt s 2 cilja: stručno osposobljavanje stručnjaka u kulturi i umjetnika za približavanje umjetnosti i kulture osobama 54+ te socijalna uključenost i unaprijeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine koje će kroz projekt poboljšati oscijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine, dobiti će na vidljivosti te povećati mogućnost zapošljavanja.

Tijekom 16 mjeseci stručno ćemo osposobiti 10 umjetnika i stručnjaka u kulturi, pri čemu će steći znanja o fenomenu dopolavora, psihološkim i kognitivnim osobinama ljudi starije dobi, primjerima dobre prakse projekata koji uključuju 54+ publiku i metodologiji rada s istom, s ciljem jačanja stručnih kapaciteta u području kulturne i umjetničke medijacije.

Stoga smo pozvali nekoliko hrvatskih umjetnika i stručnjaka u kulturi da, primjenom novostečenog znanja, kvalitetno osmisle i provedu 6 radionica  na kojima će sudjelovati minimalno 50 osoba starijih od 54 godine. Riječ je o radionicama Performans, Slikarstvo, Fotografija, Kulturna kritika, Vodiči po izložbama te Ambasadori Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture.

Rezultat projekta će biti knjiga Čitanka o dopolavoru i zajednička izložba umjetnika, stručnjaka u kulturi i osoba 54+ na temu kulturnog fenomena dopolavoro jučer, danas, sutra uz konkretne participativne kulturno-umjetničke proizvode ciljne skupine 54+ nastale kroz radionice.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 594.828,37 kn. Od toga je 85 % sredstava odnosno 505.604,12 kn osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Za više informacija o projektu slobodno se obratite Katerini Jovanović, projektnoj administratorici, na mail katerina.jovanovic@mmsu.hr.

Projekt je dio programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.