Kristina Leko, Zagreb – Berlin: Participacija, Empowerment (umjetnost u zajednici i javni prostor)

17.5.2013. u 00h

Na primjerima recentnijih projekata Kristina Leko će razmatrati status javnog prostora u okvirima participacijske umjetničke prakse, na čijem je području aktivna od 1999. godine, kada je realizirala svoj prvi video-komunikacijski projekt sa grupom djevojčica u Gdansku u Poljskoj pod nazivom Razmjena biografija. Srž njezinih socijalno angažiranih projekata jest socijalna interakcija i osnaženje (empowerment) kako individualno tako i određene socijalne skupine u suradnji s kojom se projekt realizira.


Tagovi