Hrvatska fotografija okom Petera Knappa

24.7.–31.8.2013., MMSU

Koncept izložbe potpisuje ugledni fotograf Peter Knapp, suradnik časopisa The Sunday Times te modnih magazina poput Voguea, Sterna ili Ellea, za koji je godinama radio i kao umjetnički direktor. Izbor radova za izložbu Knapp je pripremio u suradnji s dr. sc. Marijom Tonković, muzejskom savjetnicom i voditeljicom Zbirke starije fotografije MUO.

Izložba je pregled hrvatske fotografije od 1930-ih do danas, predstavljajući odabrane radove Đure JanekovićaToše DabcaMilana i Slavke PavićMladena TudoraIvana FaktoraMarka ErcegovićaJelene Blagović i Borisa Cvjetanovića.
U izložbu je uključen i izbor od 16 filmova iz HTV-ovog serijala Fotografija u Hrvatskoj, koji dopunjava paletu autora i fenomena iz povijesti i suvremenosti hrvatske fotografije.
Izložba je prvotno predstavljena u sklopu Festivala Hrvatske u Francuskoj – Croatie, la voici u Cité nationale des arts u Parizu, u listopadu prošle godine.

Izložba je organizirana u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt, Zagreb.