Davor Vrankić – Dozvoli da te učinim stvarnim – Let Me Make You Real

10.2.–2.3.2010., Mali Salon

Na izložbi Davora Vrankića u Malom salonu bit će predstavljeno 30 umjetničkih crteža u tehnici olovke na papiru različitih formata.

Izložba koja je u istom formatu prvotno predstavljena u GLU Osijek u mjesecu siječnju 2010. godine, sačinjena je od autorovih crteža iz različitih ciklusa no svi zajedno čine jedinstveni ciklus pod nazivom Dozvoli da te učinim stvarnim – Let Me Make You Real.

Posebna i iznimno vrijedna sastavnica izložbe je katalog koji je oblikovao svjetski poznati i cijenjeni umjetnik Mirko Ilić. Katalog, osim što je sam po sebi umjetnička dragocjenost kao djelo vrhunskog dizajnera, pouzdan je vodič ne samo kroz izložbu i slike već je i tumač način gledanja pa tako i razumijevanja Vrankićevih slika.
Jasno je kako Vrankić izričaj svoga imaginarnoga svijeta oblikuje olovkom u mediju crteža. Na djelu je temeljito odnjegovana slikarska kultura likovnog govora vrlo složenog vizualnog jezika, koji je slikar stvarao po vrlo preciznim načelima vlastitog slikarskog izbora, kako teme i sadržaja, tako i slikarske forme. Ikonografske sastavnice toga slikarskog sadržaja Vrankić je polučio iz svijeta stripa, fotografije, filma, horror ilustracije, računalnih igrica, SF filma, pa i fantastike klasičnog slikarstva. Sve je to djelovalo kao neskriveni košmar i pobuna svih protiv svih. (Vlastimir Kusik, Osobni realizam slikarskog svijeta Davora Vrankića, iz predgovora kataloga izložbe).

O umjetniku

Davor Vrankić rođen je 1965. godine u Osijeku. Počeo je studirati na umjetničkoj akademiji u Sarajevu da bi nakon dvije godine prešao na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagreb gdje je diplomirao 1991. u klasi prof. Ante Kuduza. 1995 – 1999. studira i diplomira na Fakultetu „Arts Plastiques“ u Parizu. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, dobitnik je mnogih umjetničkih nagrada a djela mu se nalaze u zbirkama mnogih svjetskih muzeja (MOMA New York, Overholland Museum, Amsterdam) kao i u privatnim kolekcijama (primjerice Ronald S. Lauder, New York).

Organizacija: Galerija likovnih umjetnosti Osijek i MMSU