Davor Dundara, Šareni mrak (retrospektiva)

14.12.2018.–11.1.2019., Mali salon

Foto: Petar Pešut

Retrospektivna izložba pod nazivom Šareni mrak propituje monstruarij, monstruoznost, odnosno čudovišnost današnjeg trenutka, na primjeru karnevaleskne, groteskne umjetnosti riječkog umjetnika, Davora Dundare.

Krenemo li teorijski propitivati značaj čudovišnoga u modernoj današnjici, bitno je učiniti kulturološki i povijesni odmak i uočiti obrazac čudovišnoga koji odolijeva kroz cjelokupnu ljudsku povijest, kako je to uočila naša prva teoretičarka koncepta monster theory Miranda Levanat-Peričić. Tematizirajući nakaznost i čudovišnost kroz svoju zakrabuljenu umjetnost performansa, Dundara ruši barijere lažnog reda i upozorava da je nakazna i čitava zapadna civilizacija i pripadajući (kapitalistički) sustav vrijednosti, nakazan je i zapadnjački dualizam koji konstantno proizvodi nove nejednakosti… Tragom navedenoga, težimo razmišljati o čudovišnom kao o mogućem konceptu koji postoji i koji je nužan ne bi li nas natjerao na suočavanje s predrasudama i strahovima. Promišljanje o čudovišnom  trebalo bi nas ponukati na razmišljanje o ‘čudovišnom’ Drugom koje se u fobičnim i neravnopravnim društvima kroji na principu dualizama i negativnih analogija, jer problem koji bismo trebali propitati i koji bi čudovište trebalo riješiti, je ujedno i stalan problem ljudske prirode i društva (Levanat-Peričić 2008:533). Čudovištima i demonima moguće je udobrovoljiti, kako napominje Dundara (Zarez, br. 224. 2008), ako im se hrabro pogleda u oči i prihvati kao dio sebe, umjesto da ih se gura pod tepih gdje rastu, bubre i na koncu nas proždiru.

Izložba Davor Dundara: Šareni mrak  prvi je prikaz i dokumentacija cjelokupnog umjetnikova opusa od 1996. godine do danas, s naglaskom na umjetnikovim multimedijalnim performansima i fotosessionima. Izložba objedinjuje umjetnikovu izvedbu grotesknoga maškaranja, započetog navedene 1996. godine u fazi njegova djelovanja u multimedijalnom bendu Adapteri (1996. – 2006.), a po kojoj je jedinstven na našoj sceni performansa. Naime, iz Dundarina performerskog djelovanja razvidno je da nijedan naš umjetnik/ica ne provodi na takav način kostimografsku inverziju, transgresiju antropomorfnoga u posthumano postajanje čudovišnim, čime se u okviru svoje post-punk sfere maškaranja nadovezuje isto tako na riječku tradiciju karnevalizacije.

Izložba će, osim prikaza umjetnikovih multimedijalnih performansa, prikazati i Dundarine amorfne skulpture nastale kombinacijom raznovrsnih tehnika, kolaže, rekvizite korištene na pojedinim nastupima te novinsku dokumentaciju umjetnikova djelovanja.

Nakratko će se lokacija Malog salona, galerijskog prostora, transferirati u Davoru Dundari svojstvenu šareno-mračnu atmosferu, u Trolovu pećinu u koju su svi dobrodošli.

Suzana Marjanić i Marina Tkalčić

Foto: Petar Pešut

Otvorenje: 14. 12. 2018. u 19 sati

Radno vrijeme Malog salona tijekom trajanja izložbe: utorak – petak, od 12 do 17 sati; subota i nedjelja – od 11 do 14 sati i od 17 do 19 sati