04.11.2022

ODLUKA o poništenju natječaja za radno mjesto savjetnika za pravne poslove

Broj: 324/22-02/04-14
Rijeka, 10. studenoga 2022.

 

 

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. Stavka 3. Pravilnika o radu, ravnatelj donosi sljedeću

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto savjetnika za pravne poslove

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto Savjetnik za pravne poslove, na određeno puno radno vrijeme, objavljen dana 16. rujna 2022. godine na mrežnim stranicama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.