14.10.2022

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Broj:324/22-02/03-15
Rijeka, 14. 10. 2022.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti na svojim službenim mrežnim stranicama objavljuje

OBAVIJEST
o ishodu natječajnog postupka

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radnom mjestu „VODITELJ RAČUNOVODSTVA“ u kojem je odabrana kandidatkinja Sanja Brozović, dipl. oec.

Natječaj je objavljen dana 13. rujna 2022. godine na službenim mrežnim stranicama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a bio je otvoren do zaključno 20. rujna 2022. godine.