24.06.2024

Odluka o odabiru kandidata

Broj: 324/24-02/03-11
Rijeka, 20. lipnja 2024.

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. stavka 3. Pravilnika o radu, ravnateljica donosi sljedeću

O D L U K U

I.
Temeljem provedenog javnog natječaja broj: 324/24-02/03-1 od 16. svibnja 2024. godine, za radno mjesto kustos, 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) izabrana je kandidatkinja Kristina Barišić.
II.
S izabranom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme od povratka odsutne djelatnice na rad, najdulje do tri godine, uz probni rok od šest mjeseci.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica
Branka Benčić