12.06.2024

Odluka o odabiru kandidata

 

 

Broj: 324/24-02/02-11

Rijeka, 11. lipnja 2024.

 

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. stavka 3. Pravilnika o radu, ravnateljica donosi sljedeću

 

O D L U K U

I.

Temeljem provedenog javnog natječaja za radno mjesto muzejskog tehničara, 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad, izabran je kandidat Sanjin Munitić.

II.

S izabranim kandidatom sklopiti će se Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme od povratka odsutnog djelatnika na rad, uz probni rok od mjesec dana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica

Branka Benčić