15.09.2023

Odluka o odabiru kandidata

Broj: 324/23-02/04-23

Rijeka,  6. rujan 2023.

 

 

 

 

Na temelju odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. stavka 3. Pravilnika o radu, ravnateljica donosi sljedeću

 

 

O D L U K U

I.

Nakon javno objavljenog natječaja i pregleda zaprimljenih prijava kandidata za radno mjesto „muzejski pedagog“ izabrana je Ivana Golob-Mihić, mag. educ. inf. et hist. art.

II.

S izabranom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.

III.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja.

Ravnateljica

Branka Benčić