20.09.2018

Odgoda objave rezultata javnog poziva za umjetničke radove za izložbu Bijeg

Rezultati javnog poziva za umjetničke radove za izložbu Bijeg biti će objavljeni na web stranici MMSU-a u utorak, 25. 9. 2018. godine.

Zahvaljujemo na razumijevanju.