12.03.2019

Obavijest o održavanju 5. sjednice Upravnog vijeća MMSU-a

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

O b a v i j e s t

da će se u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održati 5. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

D n e v n i   r e d
1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2018. godinu
3. Izmjene programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2019. godinu
4. Izmjene plana nabave za 2019. godinu
5. Ovlaštenje za sklapanje ugovora o darovanju umjetničkog rada autora Marka Tadića
6. Razno

 

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.

Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 14. ožujka 2019. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr