29.01.2019

Obavijest o održavanju 4. sjednice Upravnog vijeća MMSU-a

U četvrtak, dana 31. siječnja 2019. godine s početkom u 11,30 sati u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održat će se 4. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

D n e v n i   r e d

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2018. godinu
3. Razno

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.
Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 30. siječnja 2019. godine do 16,00 sati na e-mail: ivo.matulic@mmsu.hr

Predsjednik Upravnog vijeća
Sabina Salamon