17.01.2019

Obavijest o održavanju 3. sjednice Upravnog vijeća MMSU-a

U ponedjeljak, dana 21. siječnja 2019. godine s početkom u 14,30 sati u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održat će se 3. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

D n e v n i   r e d

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Plan nabave za 2019. godinu
3. Razno

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.
Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 18. siječnja 2019. godine do 16,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Sabina Salamon