26.10.2021

Obavijest o održavanju 25. sjednice

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

 

O b a v i j e s t

 

da će se u četvrtak 28. listopada 2021. godine s početkom u 14,00 sati održati 25. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

D n e v n i   r e d

 

1.            Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća

2.            Izvješće MMSU-a za razdoblje 1. 1. – 30. 9. 2021. godine

3.            Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

4.            Razno

 

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici može prisustvovati najviše jedna zainteresirana osoba koja se treba prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 28. listopada 2021. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr